CANAL DE PRÓXIMOS POLITÓLOGOS

martes, 25 de diciembre de 2007


domingo, 16 de diciembre de 2007

GRAZAS POR CONFIAR EN NÓS


As persoas que ante estes momentos de crispación, ante toda a adversidade...grazas por confiar en nós e darnos o voso voto.

A pesar de que os resultados non foron os mellores para nós, xa que só obtivemos representación no terceiro ciclo, seguiremos traballando polo ben da nosa facultade, polo ben do alumnado.

miércoles, 12 de diciembre de 2007

VOTA PROLOGOS

Hoxe é o día das eleccións e animamos a todos os estudantes de ciencias políticas a exercer o seu dereito ao voto.

lunes, 10 de diciembre de 2007

DEBATE PLANO DE ESTUDOS

Hoxe ás 19.00h no Salón de Graos de Ciencias Políticas, PROLOGOS celebra un debate sobre o plano de estudos ao que se convidou a profesores a favor: Antón Losada, Ramón Máiz e Julio Cabrera (xa confirmaron a súa asistencia) e a profesores en contra: Ramón Bouzas, Irene Rodríguez e Celestino García, que se negaron a participar polas seguintes razóns:
Acusamos recibo de vuestra invitación tanto por escrito como por medio del correo electrónico. Os comunicamos que declinamos aceptarla por las siguientes razones:
En primer lugar, tal como consta en escrito de fecha 4 de diciembre de 2007 entregado a la Decana de la Facultad, un grupo de profesores entre los cuales nos encontramos los tres invitados por vosotros al debate expresamos nuestra oposición no al plan de estudios, puesto que consideramos que el listado de títulos de asignaturas que se nos ha remitido por parte del decanato no constituye tal plan, sino al proceso seguido para su elaboración.
En este sentido, no cabe debatir el plan dado que, a nuestro juicio, el procedimiento, viciado, priva de la condición de plan a cualquier resultado, por muy ajustado que sea su contenido a los requisitos de este carácter establecidos por las normas o directrices oportunas.
En segundo lugar, ninguno de los tres profesores invitados estamos en condiciones de debatir, puesto que, como también se hace constar en el mencionado escrito, no hemos recibido información alguna por los cauces institucionales pertinentes y carecemos, por lo tanto, de toda base normativa o fáctica para expresar opiniones y argumentos a favor o en contra de plan alguno, incluso si éste estuviera ya a nuestra disposición.

Atentamente, Ramón Bouzas Lorenzo, Celestino García Arias, Irene Rodríguez Manzano.

lunes, 3 de diciembre de 2007

PROLOGOS APOIA O BORRADOR DO PLANO DE ESTUDOS

FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE FACULTADE:

-Na Xunta de Facultade todos os representantes do estudantado (9 PROLOGOS, 5 CAF) teñen dereito a voto, e son representantes elixidos democráticamente polos estudantes de Ciencias Políticas.
-Na Comisión designada para a elaboración do borrador de anteproxecto do plano de estudos, o representante do estudantado foi Arturo Casal por renuncia dos CAF a participar no proceso (ainda que nun principio tiñan interese en facelo).
-A aprobación do borrador do plano de estudos farase en Xunta de Facultade, polo que TODOS OS REPRESENTANTES ESTUDANTÍS teñen VOTO (non só conta a opinión de Arturo Casal como se ten manifestado).

BORRADOR DE ANTEPROXECTO DO PLANO DE ESTUDOS:

-Realizado en comisión, seguindo as directrices legais establecidas pola Comisión de Titulacións do Claustro da USC, supón a aplicación do Plan Bolonia e do Real Decreto 1393/2007, aprobado o 29 de outubro, polo Ministerio de Educación.
-Inclúe as seguintes modificacións:
Asignaturas cuatrimestrais, de 6 créditos
Clases de 1 hora (gran demanda do estudantado), dúas horas á semana a asignatura.
As asignaturas non desaparecen, só cambian de nome e ven reducido o seu temario.
-Elaborouse dunha forma moi criticable debido á información escasa, contradictoria e interesada, e sobre todo á INCAPACIDADE DO DECANATO para ampliar os prazos, falta de transparencia e oscurantismo.

Pero todo isto vese xustificado pola necesidade de afianzar as competencias na ensinanza en Ciencia Política e Xestión Pública para a nosa carreira, xa que no caso de que a Universidade da Coruña ou a de Vigo aprobasen antes uns planos de estudo de xestión pública e políticas públicas, a nosa facultade perdería as súas competencias e veríamos obrigados a dedicarnos única e exclusivamente:
Á filosofía política ou incluso a PECHAR!!! Se non aprobamos agora o plano de estudos, no futuro, o noso título non servirá para nada.

Por todo isto, os membros de PROLOGOS votarán Sí ao novo plano de estudos na próxima Xunta de Facultade.

 
Elegant de BlogMundi