CANAL DE PRÓXIMOS POLITÓLOGOS

viernes, 15 de febrero de 2008

martes, 12 de febrero de 2008

Programa de Préstamo de Bicicletas 07/08

Aportacións do programa

O programa de préstamo de bicicletas comprométese cos seus participantes a:

Dotación dunha bicicleta.

Asesoramento técnico durante o tempo de vixencia do programa.

Durante os meses nos que o préstamo estea activo, dende a Coordinación do Plan de Desenvolvemento Sostible informarase a todos os participantes das actividades que se organicen en relación ao fomento do uso da bicicleta.

Máis información en: http://www.usc.es/plands/seccions/datos_plan/eixe2/mobilidade_sostible/bicis_0708/bicis_0708.htm

 
Elegant de BlogMundi