CANAL DE PRÓXIMOS POLITÓLOGOS

lunes, 3 de diciembre de 2007

PROLOGOS APOIA O BORRADOR DO PLANO DE ESTUDOS

FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE FACULTADE:

-Na Xunta de Facultade todos os representantes do estudantado (9 PROLOGOS, 5 CAF) teñen dereito a voto, e son representantes elixidos democráticamente polos estudantes de Ciencias Políticas.
-Na Comisión designada para a elaboración do borrador de anteproxecto do plano de estudos, o representante do estudantado foi Arturo Casal por renuncia dos CAF a participar no proceso (ainda que nun principio tiñan interese en facelo).
-A aprobación do borrador do plano de estudos farase en Xunta de Facultade, polo que TODOS OS REPRESENTANTES ESTUDANTÍS teñen VOTO (non só conta a opinión de Arturo Casal como se ten manifestado).

BORRADOR DE ANTEPROXECTO DO PLANO DE ESTUDOS:

-Realizado en comisión, seguindo as directrices legais establecidas pola Comisión de Titulacións do Claustro da USC, supón a aplicación do Plan Bolonia e do Real Decreto 1393/2007, aprobado o 29 de outubro, polo Ministerio de Educación.
-Inclúe as seguintes modificacións:
Asignaturas cuatrimestrais, de 6 créditos
Clases de 1 hora (gran demanda do estudantado), dúas horas á semana a asignatura.
As asignaturas non desaparecen, só cambian de nome e ven reducido o seu temario.
-Elaborouse dunha forma moi criticable debido á información escasa, contradictoria e interesada, e sobre todo á INCAPACIDADE DO DECANATO para ampliar os prazos, falta de transparencia e oscurantismo.

Pero todo isto vese xustificado pola necesidade de afianzar as competencias na ensinanza en Ciencia Política e Xestión Pública para a nosa carreira, xa que no caso de que a Universidade da Coruña ou a de Vigo aprobasen antes uns planos de estudo de xestión pública e políticas públicas, a nosa facultade perdería as súas competencias e veríamos obrigados a dedicarnos única e exclusivamente:
Á filosofía política ou incluso a PECHAR!!! Se non aprobamos agora o plano de estudos, no futuro, o noso título non servirá para nada.

Por todo isto, os membros de PROLOGOS votarán Sí ao novo plano de estudos na próxima Xunta de Facultade.

No hay comentarios:

 
Elegant de BlogMundi